Entries by DavidPhan

Alpha City nâng tầm phong cách sống người Việt: Sống, làm việc, hưởng thụ cùng 1 nơi

Live-work-play (sống-làm việc-hưởng thụ) không còn là phong cách sống của thế hệ millennials mà đã trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, các dự án theo mô hình này đang đưa phong cách sống của người Việt lên đẳng cấp mới. Live-work-play: xu hướng bất động sản toàn cầu Phong cách live-work-play […]